Danh mục

Phòng dịch vụ CTXH

“Tút lại mái tóc”

“Tút lại mái tóc” là chương trình do Phòng dịch vụ Công tác xã hội (Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố) tổ chức định kỳ tại các trung tâm bảo trợ xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Chương trình “Tút…