Danh mục

Tổng hợp

Chung tay đẩy lùi COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với quyết tâm "Chống dịch như chống giặc", dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cả hệ thống chính trị của Thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn,…