Liên hệ

Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Niên TP.HCM
Địa chỉ: 05 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại, Fax: 08.6239.735 – 3910 1213
Website: www.congtacxahoi.vn

Hotline: 3823.9735

Tên TK: Trung tâm công tác xã hội Thanh niên
Số tài khoản: 004207600001
Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM