Thông báo hỗ trợ Mắt thần cho người khiếm thị lần 2

Nhằm hỗ trợ những người khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn Thành phố có thể tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hàng ngày và có cơ hội tìm kiếm việc làm nuôi sống bản thân, đảm bảo an toàn bản thân trong quá trình mưu sinh.

Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố phối hợp với Công ty TNHH Kiến Bình Minh thực hiện chương trình tặng Mắt Thần (công cụ hỗ trợ, thiết bị dẫn đường cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng xem các file đính kèm.

Văn phòng Dịch vụ Công tác xã hội

Thông báo tặng mắt kính

Mẫu đơn xin hỗ trợ mắt kính

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.