Khúc ca Ngày học sinh, sinh viên

Khi chân trời rạng ánh bình minh. Một ngày mới bừng bừng lên sức trẻ. Sức trẻ học sinh, sinh viên cuộn trào như sóng bể. Sức trẻ học sinh, sinh viên lay chuyển cả đất trời ... Bạn trẻ đến với buổi lễ ra quân Xuân tình nguyện 2017 - Ảnh:…

Chung kết hội thi phòng chống HIV/AIDS

Ngày 27/12/2016, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố phối hợp cùng Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch tổ chức vòng chung kết hội thi "Sinh viên trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS" năm 2016. Một…