Danh mục

Tình nguyện hè

Những công trình vì cộng đồng

Thông qua tình nguyện hè, nhiều thanh niên tình nguyện mong muốn làm thay đổi cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp hơn cho cộng đồng qua những công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa. Sinh viên tình nguyện khơi thông rạch Đỉa ở…

Mùa gieo những hạt mầm tình nguyện

Mùa hè xanh TP.HCM 2019 chính thức bắt đầu từ hôm nay (7-7) nhưng hơn một tuần qua, màu áo xanh chiến sĩ tình nguyện của TP mang tên Bác đã hiện diện tại nhiều mặt trận, cả hoàn thành nhiệm vụ tại nước bạn Lào trở về. Nữ chiến sĩ ĐH Bách…