Danh mục

Chi đoàn

Về thăm di tích Láng le – Bàu cò

Ngày 19/10/2017, tại Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, chi đoàn Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố đã tổ chức hoạt động về nguồn, tìm hiểu về lịch sử. Tại đây, không những các bạn đoàn viên được tìm hiểu về lịch sử về địa…

Hành trình đến Chiến khu D

Ngày 23/4, Chi đoàn Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố đã có chuyến hành trình về nguồn tại khu di tích lịch sử Chiến khu D (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Tên gọi Chiến khu D đã gắn liền với những chiến thắng vang dội trong…