Thông tin về việc cấp giấy chứng nhận tình nguyện viên

Nhằm đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của các bạn tình nguyện viên đã tham gia các hoạt động tình nguyện do Văn phòng Kết nối tình nguyện (Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố) tổ chức.

Văn phòng Kết nối tình nguyện trân trọng thông tin tới các bạn tình nguyện viên một số nội dung như sau:

  1. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận tình nguyện:

– Đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên của các chương trình do Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên tổ chức.

– Đã tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện do Văn phòng Kết nối tình nguyện huy động.

  1. Thời gian – Địa điểm tổ chức lễ trao giấy chứng nhận:

– Vào lúc 15 giờ 00, ngày 06/6/2013.

– Tại: Hội trường Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố (số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1).

  1. Một số lưu ý:

– Đề nghị các bạn tình nguyện viên có nhu cầu cấp giấy chứng nhận cung cấp thông tin (theo filed đính kèm) và gửi về địa chỉ mail: thoibui@yahoo.com.vn hoặc quocbinh.zobin@gmail.com

– Văn phòng Kết nối tình nguyện tặng các bạn tình nguyện viên vé xem ca nhạc, hài kịch tại Sân khấu 126.

– Để việc cấp giấy chứng nhận tình nguyện không bị lãng phí, Văn phòng Kết nối tình nguyện đề nghị các tình nguyện viên thật sự có nhu cầu mới làm bản khai và có mặt sớm hơn thời gian quy định 30 phút để điểm danh.

Văn phòng Kết nối tình nguyện

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận tình nguyện

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.