Phát triển nghề công tác xã hội

Quyết định phê duyệt đề án đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm và tính ưu việt của chế độ xã hội ta. Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có khoảng 35 nghìn người làm công tác xã hội tại các trung tâm dịch vụ tư vấn, các cơ sở chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ, những nạn nhân chất độc mầu da cam, người nhiễm HIV/AIDS… Hơn 90% số người làm việc công tác xã hội chưa qua đào tạo và chưa được xếp vào ngạch bậc lương, cũng như chưa có chế độ phụ cấp nghề nghiệp để lực lượng lao động này yên tâm gắn bó với công việc.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo sự chuyển biến trong nhận thức xã hội, coi lao động xã hội là một nghề, đề án đề ra một số giải pháp: Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội, trong đó ban hành chức danh và tiêu chuẩn nghề nghiệp, nghiên cứu áp dụng ngạch bậc lương viên chức công tác xã hội phù hợp với đặc thù nghề nghiệp. Cùng với việc củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, coi trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội. Ðể triển khai những giải pháp trên, cần sự tham gia của các cấp, các ngành, các địa phương, và các cơ quan truyền thông, tạo nên sự đồng thuận của dư luận để các hoạt động xã hội thật sự trở thành một nghề, mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Nhandan.com.vn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.