1.000 căn nhà tình bạn

Ðại hội Ðại biểu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2007 – 2012) đã đề ra chỉ tiêu xây dựng 1.000 căn nhà tình bạn. Ðây là công trình thanh niên có mục đích góp phần cùng chính quyền, đoàn thể chăm lo nhu cầu nhà ở cho các hộ thanh niên nghèo trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố bạn; chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình khó khăn của đoàn viên, thanh niên; qua đó giáo dục tuổi trẻ hướng về cộng đồng, sống có trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ khó khăn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.