Ra mắt bộ sản phẩm tuyên truyền “Nói không với bạo lực và bạo lực học đường”

Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh ra mắt bộ sản phẩm tuyên truyền “nói không với bạo lực” và “nói không với bạo lực học đường”. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên Thành phố cùng nhau tuyên truyền, vận động và thay đổi avatar để thể hiện tiếng nói của mình trước những hành vi bạo lực đáng lên án của xã hội.

Trân trọng.

1. Link sản phẩm nói không với bạo lực: shorturl.at/dlvJ1


2. Link sản phẩm nói không với bạo lực học đường: shorturl.at/fxOY6


3. Link đổi avarar nói không với bạo lực https://frapho.com/frame/6566


4.. Link đổi avatar nói không với bạo lực học đường: https://frapho.com/frame/6565

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ĐOÀN

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.