Danh sách hỗ trợ hiện kim cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai

Hưởng ứng phát động của Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bởi các tổ chức, cá nhân như sau:

 1. Nhà hảo tâm: 50.000 đồng.
 2. Đặng Thúy Uyên Nhi: 100.000 đồng.
 3. Vũ Thị Linh Châu: 40.000 đồng.
 4. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 5. Nhà hảo tâm: 300.000 đồng.
 6. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 7. Nhà hảo tâm: 20.000 đồng.
 8. Nhà hảo tâm: 240.000 đồng.
 9. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 10. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 11. Nhà hảo tâm: 1.000.000 đồng.
 12. Nhà hảo tâm: 50.000 đồng.
 13. Nguyen Le Thuy: 700.000 đồng.
 14. Nhà hảo tâm: 20.000 đồng.
 15. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 16. Nhà hảo tâm: 50.000 đồng.
 17. Nhà hảo tâm: 300.000 đồng.
 18. Nhà hảo tâm: 20.000 đồng.
 19. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 20. Dang Thi Thu Hang: 50.100.000 đồng.
 21. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 22. Nhà hảo tâm: 350.000 đồng.
 23. Nhà hảo tâm: 50.000 đồng.
 24. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 25. Nhà hảo tâm: 20.000 đồng.
 26. Chiến sĩ hoa phượng đỏ Phước Long, Quận 9: 2.200.000 đồng.
 27. Pham Thi Ngoc Anh: 200.000 đồng.
 28. Nhà hảo tâm: 150.000 đồng.
 29. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 30. Nhà hảo tâm: 300.000 đồng.
 31. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 32. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 33. Quyên góp nội bộ Cơ quan Thành Đoàn: 75.000.000 đồng.
 34. Nguyễn Đình Song Thanh – Sinh viên Việt Nam đang du học tại California (Hoa Kỳ): 5.000.000 đồng.
 35. Má 5 Củ Chi: 500.000 đồng.
 36. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 37. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 38. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 39. Nhà hảo tâm: 30.000 đồng.
 40. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 41. Nhà hảo tâm: 2.000.000 đồng.
 42. Nhà hảo tâm: 1.000.000 đồng.
 43. Nhà hảo tâm: 50.000 đồng.
 44. GĐ bé Thao Nguyen Binh Duong: 500.000 đồng.
 45. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 46. Nguyen Thi Suong: 200.000 đồng.
 47. Nguyen Quang Thai: 50.000 đồng.
 48. Nhà hảo tâm: 50.000 đồng.
 49. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 50. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 51. Nguyen Cam Huong: 500.000 đồng.
 52. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 53. Dang Thi Dao: 500.000 đồng.
 54. Ton Truc Phuong: 200.000 đồng.
 55. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 56. Trieu Yen Nhi: 50.000 đồng.
 57. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 58. Chi đoàn Chi lang Tan Binh: 260.000 đồng.
 59. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 60. Minh: 2.000.000 đồng.
 61. Nhà hảo tâm: 150.000 đồng.
 62. Tran Hoang Truc: 100.000 đồng.
 63. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 64. Nhà hảo tâm: 1.100.000 đồng.
 65. Nhà hảo tâm: 1.000.000 đồng.
 66. Pham Thi Thu Ha: 500.000 đồng.
 67. Truong tieu hoc Tan Hiep huyen Hoc Mon: 4.852.000 đồng.
 68. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 69. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 70. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 71. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 72. Nhà hảo tâm: 300.000 đồng.
 73. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 74. Nhà hảo tâm: 150.000 đồng.
 75. BCH Doan Vien CLC DH GTVT TPHCM: 1.220.000 đồng.
 76. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 77. Nhà hảo tâm: 1.000.000 đồng.
 78. Huynh Thi Thu Nhan: 1.000.000 đồng.
 79. LS Doan Van Nen: 1.000.000 đồng.
 80. Nguyen Quoc Bao: 10.000 đồng.
 81. Tran Le Minh Phuong: 50.000 đồng.
 82. Tran Thi Cam Nhung: 1.000.000 đồng.
 83. Ba Thanh, ba Thuy, Hanh, Kien, Uyen, An: 10.200.000 đồng.
 84. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 85. Doi van nghe P2Q5: 300.000 đồng.
 86. Cô Nghiêm Bồi Hạnh: 500.000 đồng.
 87. Chi Đoàn Mầm Non Măng Non II Q.10: 5.000.000 đồng.
 88. Nhà Thiếu Nhi TP: 3.000.000 đồng.
 89. Đoàn Hội Khoa Y Tế Công cộng ĐH Y Dược: 12.525.000 đồng.
 90. Nguyễn Thị Hồng Diệu: 100.000 đồng.
 91. Huynh Tan Canh: 500.000 đồng.
 92. Nhà hảo tâm: 20.000 đồng.
 93. Phung Thi Ngoc Anh – Tran Huynh Tho – Nguyen Le Tuan Anh: 200.000 đồng.
 94. Vu Thi Khanh: 100.000 đồng.
 95. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 96. Bui Thi My Phuc: 500.000 đồng.
 97. Nhà hảo tâm: 300.000 đồng.
 98. Ung Thi Binh: 400.000 đồng.
 99. Nhà hảo tâm: 50.000 đồng.
 100. Nhà hảo tâm: 300.000 đồng.
 101. Nhà hảo tâm: 150.000 đồng.
 102. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 103. Bui Thanh Loi: 50.000 đồng.
 104. Khôi: 2.000.000 đồng.
 105. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 106. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 107. Sinh vien ĐH GTVT: 100.000 đồng.
 108. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 109. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 110. Nguyen Thi Ngoc: 300.000 đồng.
 111. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 112. Nhà hảo tâm: 1.000.000 đồng.
 113. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 114. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 115. Nhà hảo tâm: 50.000 đồng.
 116. Nhà hảo tâm: 400.000 đồng.
 117. Cty TNHH Huy Hiệu Thanh Niên: 2.000.000 đồng.
 118. Nguyễn Quang Điền: 500.000 đồng.
 119. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi Nghiệp: 4.350.000 đồng.
 120. Công ty TNHH Giao Nhận Toàn Cầu SBB: 2.000.000 đồng.
 121. Chung: 2.000.000 đồng.
 122. Văn Thùy Bích Lan Hương: 2.000.000 đồng.
 123. Chi doan Cty TNHH XNK Nong Lam Hai San: 3.500.000 đồng.
 124. Cong ty Le Quang Loc: 10.000.000 đồng.
 125. NGUYEN THI PHUONG: 200.000 đồng.
 126. Tap the QX17: 1.000.000 đồng.
 127. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 128. Chi doan MN1 5: 900.000 đồng.
 129. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 130. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 131. NGUYEN KHANH LINH: 4.400.000 đồng.
 132. LE HIEU DE: 250.000 đồng.
 133. Tổng Công Ty Công Nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH MTV: 20.000.000 đồng.
 134. VietLand: 1.000.000 đồng.
 135. Phạm Hồng Kiên – Nguyễn Phúc Điền: 130.000 đồng.
 136. HB TRUNG TAM HO TRO THANH NIEN KHOI NGHIEP (BSSC): 10.000.000 đồng.
 137. Phan van du chi doan freetrend: 100.000 đồng.
 138. Truong Tieu hoc Tam Dong: 9.330.000 đồng.
 139. Nguyễn Văn Sơn: 1.000.000 đồng.
 140. Khuất Trang Thiên Lý: 1.000.000 đồng.
 141. BCH Đoàn Quận 10: 30.000.000 đồng.
 142. CAO THI HA CHAU: 200.000 đồng.
 143. Nhà hảo tâm: 1.000.000 đồng.
 144. Nhà hảo tâm: 500.000 đồng.
 145. LOC VA THU: 200.000 đồng.
 146. LIEN DOI THCS PHU THO QUAN 11: 13.427.500 đồng.
 147. NHAN VIEN CTY THIEN LONG PHUOC Q.7: 2.500.000 đồng.
 148. LE VAN HAO: 200.000 đồng.
 149. Doan TN TCTy Cap nuoc SG: 40.000.000 đồng.
 150. Tap the Edu2Review: 2.000.000 đồng.
 151. Luu thi hong anh: 10.000.000 đồng.
 152. NGUYEN THANH HOANG – Quận Đoàn Tân Phú:  50.000.000 đồng.
 153. HUYEN DOAN HOC MON: 7.000.000 đồng.
 154. NVL Tr CDBK NSG: 200.000 đồng.
 155. TRAN MINH TU AN: 500.000 đồng.
 156. Thái Bảo Nguyên: 500.000 đồng.
 157. Huỳnh Thái Tú: 100.000 đồng.
 158. Nguyễn Văn Chính: 500.000 đồng.
 159. Nhà hảo tâm: 2.345.000 đồng.
 160. Công đoàn – Chi đoàn Yescenter: 6.400.000 đồng.
 161. Nhóm internet TT PT KH Công Nghệ Trẻ: 5.000.000 đồng.
 162. Nguyễn Văn Hiền: 1.000.000 đồng.
 163. Quận Đoàn 5: 10.000.000 đồng.
 164. TT PT KH Công Nghệ Trẻ: 4.924.000 đồng.
 165. Hãng Phim Trẻ: 3.000.000 đồng.
 166. Quận Đoàn 4: 5.000.000 đồng.
 167. Quận Đoàn 6: 3.080.000 đồng.
 168. Nguyễn Kim Cương – Đoàn Sở LĐTBXH: 1.000.000 đồng.
 169. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân: 16.750.000 đồng.
 170. Nguyễn Thị Huyền: 5.000.000 đồng.
 171. Văn Trọng Đệ – Lê Thị Nga: 3.000.000 đồng.
 172. Lâm Ngọc Minh – Hội DN Trẻ: 500.000 đồng.
 173. Huyện Đoàn Củ Chi: 6.125.000 đồng.
 174. Vũ Thị Thủy Dương: 150.000 đồng.
 175. Minh Khôi và Rồng Con: 20.300.000 đồng.
 176. Nhóm Liên Hoa (Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương): 1.100.000 đồng.
 177. Trường Tôn Đức Thắng: 20.000.000 đồng.
 178. Võ Thị Thanh Nga: 200.000 đồng.
 179. Nguyễn Trọng Bình: 2.000.000 đồng.
 180. Lê Lực: 1.000.000 đồng.
 181. Nguyễn Huỳnh Thanh Bình: 200.000 đồng.
 182. Đoàn khối Dân Chính Đảng: 3.000.000 đồng.
 183. Sinh viên Lào và Campuchia: 3.000.000 đồng.
 184. Bùi Thị Ngọc Hiếu – PCT UBND Q.7: 3.000.000 đồng.
 185. Huỳnh Trần Tấn Phát: 200.000 đồng.
 186. Bs Ngô Kinh Thanh: 400.000 đồng.
 187. Võ Tiến Nam: 200.000 đồng.
 188. Trường ĐH SPKT TP. HCM: 3.000.000 đồng.
 189. Phạm Thị Nga: 200.000 đồng.
 190. Trường ĐH Công nghệ Thông tin: 2.000.000 đồng.
 191. Nguyễn Thúy An – Cty Cholimex: 500.000 đồng.
 192. Đặng Thị Bích Liễu – Cty Cholimex: 500.000 đồng.
 193. Khoa Xây dựng ĐH Mở: 100.000 đồng.
 194. Nhà hảo tâm: 1.850.000 đồng.
 195. Khoa Xã hội học – CTXH – Đông Nam Á ĐH Mở: 200.000 đồng.
 196. Đoàn hội Khoa Tài chính ngân hàng – ĐH Mở: 200.000 đồng.
 197. Nhà hảo tâm + 1 đô: 1.413.000 đồng.
 198. Nhà hảo tâm: 5.180.000 đồng.
 199. Nhà hảo tâm: 2.800.000 đồng.
 200. Sinh viên Ban chuyên môn ĐHKT: 500.000 đồng.
 201. Minh Quốc: 200.000 đồng.
 202. GĐ Bé Tấn Lộc: 200.000 đồng.
 203. Thanh Hoa – Hiển Phước: 1.000.000 đồng.
 204. Hạnh Mint: 1.000.000 đồng.
 205. Má Nguyễn Thị Bạch Cúc: 5.000.000 đồng.
 206. Lý Cơ Nghiệp: 20.000 đồng.
 207. Má Trịnh Thị Mười: 500.000 đồng.
 208. Lê Thị Huyền Trang: 1.200.000 đồng.
 209. Nguyễn Duy Minh: 200.000 đồng.
 210. Nhà hảo tâm: 90.000 đồng.
 211. Khoa Việt Nam Học – ĐH Sài Gòn: 300.000 đồng.
 212. Đoàn TN Cơ Quan Sở GTVT: 500.000 đồng.
 213. Uyên, Thuận (ĐH Sài Gòn): 100.000 đồng.
 214. Nhà hảo tâm: 3.700.000 đồng.
 215. Nhà hảo tâm: 350.000 đồng.
 216. Trần Tử Bình: 100.000 đồng.
 217. Quận Đoàn Tân Bình: 100.000.000 đồng.
 218. TranThuHa: 1.000.000 đồng.
 219. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 220. TRUONG VAN Y: 100.000 đồng.
 221. NGO NGUYEN AI LIN – Gia dinh Chau Mon: 500.000 đồng.
 222. TRAN KHA N VI: 50.000 đồng.
 223. THAI TRIEN: 1.000.000 đồng.
 224. Kieu loan: 200.000 đồng.
 225. LEPHAMMYDUNG: 500.000 đồng.
 226. PHAM TRUNG HIEU: 300.000 đồng.
 227. NGUYEN MAC THUY DIEM: 200.000 đồng.
 228. LAI THI THUY TRANG: 100.000 đồng.
 229. Le Thi Thuy: 200.000 đồng.
 230. NGUYEN DUY DIEU HUYEN: 200.000 đồng.
 231. DANG HOANG LONG: 20.000 đồng.
 232. Chi Doan THCS TAN BINH: 2.000.000 đồng.
 233. TRAN THI HONG PHUC: 500.000 đồng.
 234. Be Lam Hong An: 1.000.000 đồng.
 235. NGUYEN NGOC THANH THUY: 500.000 đồng.
 236. LE THI MY HANH: 200.000 đồng.
 237. Trường Đoàn Lý Tự Trọng: 5.500.000 đồng.
 238. Le Nguyen Huong Giang: 50.000 đồng.
 239. Chi doan Trung Nhat Phuong 15 quan Phu Nhuan: 1.000.000 đồng.
 240. HUYNHNGUYENANHVU: 50.000 đồng.
 241. thaonguyenbeauty: 500.000 đồng.
 242. Thuy: 200.000 đồng.
 243. VO TRUONG AN: 100.000 đồng.
 244. Nhà hảo tâm: 1.000.000 đồng.
 245. Hoàng Văn Thi: 500.000 đồng.
 246. Võ Đỗ Tường: 100.000 đồng.
 247. Đồng Thị Hoa: 500.000 đồng.
 248. Nguyễn Thị Thể: 500.000 đồng.
 249. Quận đoàn 3: 9.500.000 đồng.
 250. Nguyễn Thị Đan Phương: 500.000 đồng.
 251. Quận Đoàn 9: 5.000.000 đồng.
 252. Quận Đoàn 11: 2.000.000 đồng.
 253. Cô Phương: 300.000 đồng.
 254. Quận Đoàn Phú Nhuận: 4.240.000 đồng.
 255. Huyện Đoàn Nhà Bè: 23.000.000 đồng.
 256. Huyện Đoàn Nhà Bè: 1.000.000 đồng.
 257. Quận Đoàn Bình Thạnh: 10.150.000 đồng.
 258. Cty TTrangNHH MTV Nhà Xuất Bản Trẻ: 20.965.000 đồng.
 259. Trung tâm Hỗ trợ Học Sinh Sinh Viên (SAC): 12.000.000 đồng.
 260. Nhà Văn hóa sinh viên: 7.350.000 đồng.
 261. Trường Tiểu học Nguyen Thi Nuoi Hoc Mon: 6.757.000 đồng.
 262. Gạo Hoa Lúa: 20.000.000 đồng.
 263. Diễn viên Hà Trí Quang: 2.000.000 đồng.
 264. Hội Doanh Nhân Ngoại Thương và Hội Cựu Sinh viên Ngoại Thương: 120.000.000 đồng.
 265. Doanhoikhoatrieth ochcmussh: 700.000 đồng.
 266. CDGV THPT TQB: 700.000 đồng.
 267. Nhà hảo tâm: 700.000 đồng.
 268. Gia đình cô Tỵ: 1.000.000 đồng.
 269. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Nguyễn Thị Thùy Ngân – Đại diện lớp 11CV): 580.000 đồng.
 270. Lê Quốc Phụng: 2.000.000 đồng.
 271. Trường THCS Phú Mỹ, P.19, Q.Bình Thạnh: 17.500.000 đồng.
 272. Trần Thị Thu Duyên: 1.000.000 đồng.
 273. Chú Tiều (Bán cháo): 500.000 đồng.
 274. Trần Thị Thúy Oanh: 1.000.000 đồng.
 275. Bùi Thiên Nga: 500.000 đồng.
 276. Hội LHTN Quận 1: 5.100.000 đồng.
 277. Phạm Thị Ngọc Long: 500.000 đồng.
 278. Công Ty CP TMDV NHT – TT sửa chữa ĐTDĐ Fastcare.VN: 14.200.000 đồng.
 279. Trường TH Yên Thế: 7.130.000 đồng.
 280. Công Ty CP Xây dựng dân dụng E&C: 20.000.000 đồng.
 281. Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn: 1.500.000 đồng.
 282. Trường THCS Điện Biên: 27.611.000 đồng.
 283. Nguyễn Lê Tuấn Khang – Tuấn Khang và các bạn group: 1.000.000 đồng.
 284. HOI SINH VIEN TRUONG CAO DANG KINH TE KY THUAT TPHCM: 4.500.000 đồng.
 285. TRUONG NGOC BOI: 20.000 đồng.
 286. THCS Cuu Long Binh Thanh: 4.250.000 đồng.
 287. Doan TCT Van hoa SG: 4.100.000 đồng.
 288. NGUYEN VAN CHI: 100.000 đồng.
 289. Chi doan Chi cuc Tieu chuan Do luong Chat luong: 500.000 đồng.
 290. Hieu TDTU: 1.000.000 đồng.
 291. CD TCT CO KHI GT VAN TAI SGTNHH MTV: 50.000.000 đồng.
 292. Nhà hảo tâm: 150.000 đồng.
 293. NGUYEN THI THAO SUONG – Chi doan Le Dinh Chinh: 500.000 đồng.
 294. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 295. Trường THCS Yên Thế: 1.650.000 đồng.
 296. Hội Liên hiệp Thanh niên VN: 3.600.000 đồng.
 297. Trường tiểu học Hồng Hà: 20.000.000 đồng.
 298. Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây: 1.500.000 đồng.
 299. Nhà hảo tâm: 4.762.500 đồng.
 300. Nguyen Thi Phuong Phong – Giang vien Dai hoc Khoa hoc tu nhien DHQG-HCM: 700.000 đồng.
 301. GDBX Reviewer Bao Hoang Mua tai nghe: 1.500.000 đồng.
 302. Nhà hảo tâm: 200.000 đồng.
 303. Doan khoa va cac chi Doan khoa Luat Kinh te, DH Kinh te Luat: 10.500.000 đồng.
 304. Doan Khoa: 4.000.000 đồng.
 305. truong th DAI THANH Q11: 1.740.000 đồng.
 306. DOAN TRUONG THPT CAN THANH – Pham Thi Lai: 8.635.500 đồng.
 307. BCH Doan Truong Cao Dang Y Duoc Hong Duc: 5.000.000 đồng.
 308. Cty TNHH Huy Hiệu Thanh Niên – Đặng Thanh Quân: 2.700.000 đồng.
 309. ĐH Văn Hiến – Trần Thanh Nam: 5.000.000 đồng.
 310. Trường THCS Bình Lợi Trung – Quỳnh Anh: 1.000.000 đồng.
 311. Trường Tiểu học Bình Lợi Trung – Lư Mỹ Hương: 10.000.000 đồng.
 312. Nhà hảo tâm: 300.000 đồng.
 313. Nhà hảo tâm: 100.000 đồng.
 314. TRUONG TRUNG HOC CS CHU VAN AN QUAN 11 – NGUYEN MAI KHANH: 8.254.000 đồng.
 315. Quận Đoàn Thủ Đức: 16.000.000 đồng.
 316. DCS BHXH – NGO THI NGOC PHUONG: 6.850.000 đồng.
 317. DOAN KCX TAN THUAN: 10.785.000 đồng.
 318. Thanh thieu nhi Quan 7: 1.500.000 đồng.
 319. Huyện Bình Chánh: 45.000.000 đồng.
 320. Quận Đoàn 9: 100.000.000 đồng.
 321. Quận Đoàn 6: 21.685.000 đồng.
 322. Trường ĐH Sài Gòn: 35.000.000 đồng.
 323. Doan truong THPT Binh Chieu Quan Thu Duc: 2.000.000 đồng.
 324. Nhà hảo tâm: 4.239.000 đồng.
 325. CONG TY CP DT XAY DUNG THANH NIEN – NGUYEN THI KIM BANG: 17.500.000 đồng.
 326. Doan Thanh nien SAWACO: 19.345.000 đồng.
 327. Doi Cong tac xa hoi Kinh te – Luat: 7.000.000 đồng.
 328. Nhà hảo tâm: 1.200.000 đồng.
 329. Dai hoc Tai chinh Marketing – PHAM THI NGOC: 500.000 đồng.
 330. HUYNH LE NGOC TRINH. QD6: 2.500.000 đồng.
 331. Huyện Đoàn Củ Chi: 20.000.000 đồng.
 332. Đội CTXH Khoa Cơ Khí – ĐH Bách Khoa (Phan Thành Nhân): 800.000 đồng.
 333. Chú Phước – CC Ehome 3: 2.000.000 đồng.
 334. Đoàn Trường ĐH Ngoại Thương cơ sở II: 10.037.000 đồng.
 335. Đoàn Học viện Cán bộ: 10.000.000 đồng.
 336. Hoàng Kim Oanh: 300.000 đồng.
 337. Nguyễn Thị Kim Dung: 1.000.000 đồng.
 338. Quận Đoàn 8 – Lê Văn Thành Trúc: 115.823.500 đồng.
 339. Báo Khăn Quàng Đỏ: 310.000 đồng.
 340. DOAN SO GIAO THONG VAN TAI TP.HCM: 42.677.000 đồng.
 341. TRAN NGUYEN PHONG: 45.000.000 đồng.
 342. Trường ĐH Tôn Đức Thắng: 80.000.000 đồng.
 343. Trường TH Đống Đa (Q Bình Thạnh) – Cổ Trung Nam: 21.600.000 đồng.
 344. Quận Đoàn Tân Bình: 50.000.000 đồng.
 345. Công đoàn – Chi đoàn Yescenter: 2.000.000 đồng.
 346. Đoàn Trường ĐH Ngoại thương (CSII): 525.500 đồng.
 347. Bà con huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai: 1.000.000 đồng.
 348. Trường tiểu học Phù Đổng (Q. Bình Thạnh): 8.550.000 đồng.
 349. Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (Q.7): 44.494.000 đồng.
 350. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Q.12: 12.372.500 đồng.
 351. Quận đoàn Gò Vấp: 150.000.000 đồng.
 352. Đoàn khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM: 124.850.000 đồng.
 353. Cụm Đoàn Cơ sở Khu vực Công nhân lao động: 9.000.000 đồng.
 354. Đoàn Khối Bộ Tài nguyên môi trường: 7.270.000 đồng.
 355. Ký túc xá sinh viên Lào: 7.615.000 đồng.
 356. Trường tiểu học Hà Huy Tập (Q. Bình Thạnh): 16.145.000 đồng.
 357. Đoàn VNCPT: 400.000 đồng.
 358. Nhà hảo tâm: 2.000.000 đồng.
 359. CT TNHH PT BDS MASTERISE HOMES: 1.000.000.000 đồng.
 360. Doan TN Sawa: 18.320.000 đồng.
 361. DOAN TNCS HCM CT DT TC NN TP.HCM: 54.866.000 đồng.
 362. Chi doan trung tam quan ly ha tang giao thong duong bo. so gtvt tphcm: 2.800.000 đồng.
 363. Hội LHTNVN Quận 7: 1.000.000 đồng.
 364. Thanh Thiếu nhi Quận 7 (Truong Nam Sai Gon): 31.000.000 đồng.
 365. GDBX 0942166656: 1.500.000 đồng.
 366. Trường THPT Quốc Tê Việt Úc: 5.000.000 đồng.
 367. BCH DOAN TR CDCN THU DUC-TG-VND: 25.000.000 đồng.
 368. DOAN PHUONG 15 QUAN PHU NHUAN: 3.000.000 đồng.
 369. GDBX Btv Kim Hien Mua dien thoai 09 31428023: 1.200.000 đồng.
 370. GDBX Btv Kim Hien Mua dien thoai 09 31428023: 1.800.000 đồng.
 371. Quận Đoàn 3: 33.545.000 đồng.
 372. Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu: 15.000.000 đồng.
 373. Lưu Vĩnh Trung: 100.000 đồng.
 374. Huyện Đoàn Bình Chánh: 255.000.000 đồng.
 375. Quận Đoàn 10: 30.000.000 đồng.
 376. GDBX Editor Quoc Trung Mua dien th oai 0974769480: 1.000.000 đồng.
 377. Trường TCKT KT Nguyễn Hữu Cảnh (Đoàn Trường): 12.451.000 đồng.
 378. Quận Đoàn Thủ Đức: 79.903.000 đồng.
 379. Đoàn Trường ĐH GTVT – Phân hiệu tại TP.HCM: 19.727.500 đồng.
 380. Quận Đoàn 8: 55.165.300 đồng.
 381. Doan CS Buu dien TP: 6.700.000 đồng.
 382. Quận Đoàn 5: 20.000.000 đồng.
 383. Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quận 12: 100.000.000 đồng.
 384. Nhóm Internet Người Cao tuổi thuộc TST: 3.700.000 đồng.
 385. Doan truong CD Vien Dong: 500.000 đồng.
 386. Đoàn TN – Hội SV Trường ĐH Tài Chính Marketing: 5.000.000 đồng.

(Tiếp tục cập nhật)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.