Giới thiệu nhân sự: Anh Võ Quốc Bình

Anh VÕ QUỐC BÌNH 

Sinh ngày 26 tháng 3 năm 1985

Chức vụ: Trưởng phòng

Phòng/ ban: Phòng Kết nối tình nguyện

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

Chức vụ kiêm nhiệm:

– Đội trưởng Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố

– Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.