15 năm giải thưởng Hồ Hảo Hớn: những dấu ấn không quên

Lần trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2017 là năm thứ 15 liên tiếp Thành đoàn TP.HCM vinh danh đóng góp nổi bật của các cá nhân, tập thể cho phong trào của giới trẻ TP.