Giới thiệu Phòng kết nối tình nguyện

Phòng Kết nối tình nguyện (Center Of Youth Volunteer Connection) trực thuộc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với mong muốn kết nói các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát (tự lực) trên địa bàn…