Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 1Chiều 19/7, tại Kiên Giang, Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ chín (mở rộng) khoá VII, nhiệm kỳ 2014-2019 
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 2Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 3Hội cũng nghị trao đổi cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019–2024; Đề cương báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 4Hội nghị hiệp thương thống nhất rút tên các anh chị do đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam; hiệp thương chọn cử bổ sung các anh, chị vào Ủy ban T.Ư Hội khóa VII theo nguyên tắc khuyết nhân sự cơ cấu nào thì bổ sung nhân sự ở cơ cấu đó 
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 5Trong đó, Hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khoá VII. Kết quả, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 6Phát biểu chia tay, anh Nguyễn Phi Long bày tỏ: Cảm ơn các anh các chị đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội đã đồng hành hỗ trợ. Với quãng đường 20 năm làm công tác thanh niên, công tác Đoàn, Hội đã giúp tôi được trải nghiệm, lĩnh hội; nhất là kinh nghiệm được tiếp thu. Anh Long cũng cho biết trong cương vị mới là Phó Chủ tịch UBND Bình Định vẫn có những lĩnh vực công tác gắn bó với thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 7Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam bày tỏ: Làm công tác thanh niên được gắn bó với tổ chức đoàn và được giao nhiệm vụ công tác hội là điều hạnh phúc, là trách nhiệm mà mỗi cán bộ tuỳ công việc cụ thể phải đảm nhận, tham gia với tình cảm, trách nhiệm. Ở thời điểm đi hơn một nửa nhiệm kỳ, còn một năm nữa để kết thúc nhiệm kỳ, nhưng đó sẽ được khẳng định, đánh giá và chứng minh sự đóng góp của các anh chị trong sự thành công công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ này
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 8Nhận định về hoạt động của Hội trong thời gian qua, anh Lê Quốc Phong cho rằng công tác Hội đã có nhiều điểm sáng tạo, mô hình mới để tập hợp, gần hơn với thanh niên đáp ứng sát hơn nhu cầu thiết thân của thanh niên. Tuy nhiên, chúng ta còn thấy nhiều điểm chưa hài lòng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải tập trung hơn tất cả ở các cấp, từ trung ương cho đến, tỉnh thành, cơ sở làm tốt nhiệm vụ của mình 
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 9Gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Phi Long và các anh, chị vì điều kiện công tác không tham gia Ủy ban Hội, anh Lê Quốc Phong mong muốn các anh, chị tiếp tục quan tâm, đóng góp với tổ chức Hội và phong trào thanh niên dù ở bất cứ vị trí công tác nào
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 10
Anh Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam - ảnh 11